Веб-бібліотека

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні:

Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...

Зубной цемент

ткань, покрывающая корни зубов. Делится на 2 зоны: а) бесклеточную (примыкающую к дентину), б) содержащую живые клетки. В области верхушек корня и раздвоения корней толщина цемента велика (возможно образование гиперцементоза - резкого увеличения толщины цемента, наблюдаемое на зубах некоторых ископаемых гоминид).


© 2009-2020  lib.ltd.ua