Веб-бібліотека

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень:

Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Основи наукознавства. Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів. Методологія наукових досліджень. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Гіпотези у методологи наукових досліджень. Докази у наукових дослідженнях...

ЖУВЕНЕЛЬ дез Юрсен

(Jouvenel des Ursins) Бертран де (р. 31.10.1903, Париж), франц. экономист, социолог и футуролог. Президент франц. футурологич. об-ва "Футурибль" (1967-74) и президентоснователь Междунар. федерации исследований будущего (1973), член Римского клуба. Автор науч. и публицистич. трудов по перспективным социально-экономич. проблемам, написанных с позиций либерального реформизма. Ж.- один из первых методологов социального прогнозирования на Западе. Выдвинул концепцию "возможного будущего", не детерминированного научно-технич. прогрессом и социально-экономич. условиями, а "изобретаемого" людьми. С этих позиций выступал против концепций "технологич. детерминизма" и "экологич. пессимизма" в совр. бурж. футурологии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua