Веб-бібліотека

Буров Є. Комп'ютерні мережі:

Протоколи комп'ютерних мереж. Історія розвитку та класифікація комп'ютерних мереж. Історія виникнення та техніко-економічні передумови появи комп'ютерних мереж. Різновиди комп'ютерних мереж. Класифікація комп'ютерних мереж. Стандартизація в комп'ютерних мережах. Архітектурні принципи побудови комп'ютерних мереж. Головні означення та поняття. Головні функції протоколу N-рівня. Стандарт 7498 ISO. Методи комутації. Середовища передавання даних. Середовища передавання у комп'ютерних мережах. Електромагнітне випромінювання та електромагнітна невразливість. Завади. Сигнали та коди комп'ютерних мереж. Структурна схема ланки передавання даних. Форми передавання даних у каналах KM. Синхронізація. Пристрій спряження...

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

- ежемесячный журнал Рус. правосл. церкви, издается с 1943. С 1971 выходит на рус. и англ. языках. В нем публикуются постановления и распоряжения Синода, указы и послания патриарха, сообщения о церк. жизни, проповеди, богосл.-историч. статьи и др. материалы.


© 2009-2020  lib.ltd.ua