Веб-бібліотека

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

- высшая военная награда Германии. Геральдическое название - "форме" или "пате", что в переводе с французского означает "лапа". И это не случайно: форма крест напоминает четыре лапы. Награда была учреждена Фридрихом Вильгельмом III Прусским в 1813, в разгар войны с Наполеоном I. Во время Второй мировой войны Гитлер усложнил композицию Железного креста, добавив к нему свастику. Официально первоначальный вид ордена был восстановлен в 1967. Источ.: Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997.


© 2009-2020  lib.ltd.ua