Веб-бібліотека

Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства:

МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ Федор Александрович

(род. 1839 - ум. ?) - рус. философ, известный своими работами по истории психологии и философской методологии; профессор Харьковского ун-та. Разделял подход во взглядах на психологию и философию со своим учителем M. M. Троицким, хотя и расходился с ним в вопросе о методах философского исследования и доказательства. По методологии им написан труд "О математическом, метафизическом, индуктивном и критическом методах исследования и доказательства" (1877). Среди др. произв. следует отметить: "Учение Аристотеля о душе в связи с учением о ней Сократа и Платона" (1871); "Очерки развития психологии с Декарта до настоящего времени", 1882; "Идеи и диалектика по Платону", 1890; "Вера и разум", 1890; "Философия Г. С. Сковороды - украинского философа XVIII столетия", 1894.


© 2009-2020  lib.ltd.ua