Веб-бібліотека

Трач Ю. В. Архівознавство:

Система архівних установ України. Система архівних установ України. Організація роботи архівів. Національний архівний фонд. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи. Формування Національного архівного фонду. Організація архівних документів. Історія архівної справи в україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської. України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви України XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 pp.). Архівна справа в Західній Україні...

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ

- (букв. "тайный", "скрытый") - 1. Тайное учение, предназначенное только для избранных, "посвященных"; оккультное знание (см.теософия). 2. Знание целого в его внутренних связях, на уровне сущности, так, как оно познается исходя из самого внутреннего развертывания объекта, в отличие от экзотерического - внешнего развертывания, внешних проявлений и связей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua