Веб-бібліотека

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття:

Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу. Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст. Особливості художньої культури XX ст. Нове в художній мові авангарду. Париж - батьківщина авангарду. Вплив примітивізму на мистецтво авангарду. Значення примітивізму для розвитку авангарду. Анрі Руссо - засновник примітивізму. Примітивізм в українському мистецтві. Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва. Основні принципи фовізму. Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму. Кубізм - нова ера в живописі. Нова концепція станкового живопису в кубізмі. Три періоди розвитку кубізму. Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст...

ЭВДЕМОНИЗМ

(от гр.-счастливый и благо): теория, по которой счастье должно быть высшей целью человека. Отличается от гедонизма, рассматривающего счастье лишь как непосредственное удовольствие. Эвдемонизм развивает эпикуреизм, видящий в интеллектуальном удовольствии наивысшее счастье. Эвдемонизм противостоит этическому ригоризму Канта, например, в вопросе о том, что истинное моральное благо заключается не в том, чтобы "быть счастливым", но в том, чтобы "заслужить" счастье.


© 2009-2020  lib.ltd.ua