Веб-бібліотека

Макеєва С. Структурні виміри сучасного суспільства:

Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика. Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку. Етнічна структура українського суспільства. Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Дилема "природа - суспільство" в екологічній соціології. Територіальна структура: місто і село. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. Тендер і стратифікація. Тендер та інститут сім'ї. Сучасні міграційні процеси. Структура соціально-економічної поведінки населення України. Бідність в локальній та глобальній перспективах...

ЭТНОЛОГИЯ

(от гр. ethnos - народ и logos - знание): наука о расах, об этносах. Для того, чтобы осмыслить структуры и эволюцию обществ, этнология опирается как на анализ мифологий и религий (Гриоль, Лиинхардт), так и на анализ нравов в собственном смысле слова (Леви-Строс), экономических и технологических структур (Леруа-Гуран) и форм языка (Одрикур). В настоящее время она входит в состав социальной антропологии.
 


© 2009-2020  lib.ltd.ua