Веб-бібліотека

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст):

Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...

Эрисихтон, Эрисихфон

(греч.)  - сын фессалийского царя Триопа, вырубивший деревья в священной роще Деметры (вариант: Э. срубил дуб, в котором жила дриада, любимица Деметры). За это Деметра наказала Э. чувством неутолимого голода. Съев всю пищу в доме, Э. съел мулов, коров, лошадей и в конце концов погиб, поедая собственное тело.


© 2009-2020  lib.ltd.ua