Веб-бібліотека

Конфліктологія / За ред. В. М. Петюха:

Сутність конфлікту та його характерні риси. Кінцеві та проміжні цілі. Визначення конфлікту. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту. Характерні ознаки прояву конфлікту. Об'єктивні й суб'єктивні складові конфліктної взаємодії. Межі поширення конфлікту. Види та типи конфліктів. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації. Причини й наслідки конфліктів в організації. Кінцеві та проміжні цілі. Типові причини виникнення конфліктів в організації. Функції конфліктів і їхня спрямованість. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників. Позитивні наслідки конфліктів. Негативні наслідки конфліктів...

ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- это действие, непосредственно направленное на объект и основанное на результатах наблюдения и эксперимента. Вместе с теоретическим исследованием эти оба вида исследований органически взаимосвязаны и представляют собой целостную структуру научного познания:  эмпирическое  -  способствует  развитию  теоретического  познания, поставляя новые экспериментальные данные для его обобщения, а теоретические исследования открывают новые перспективы для эмпирических исследований на основе объяснения фактов и экспериментальных данных. Эмпирическое исследование ориентировано на изучение внешних свойств и отношений объектов. Оно описывает существование и функционирование объекта в форме классификации и группировок опытных данных  на основе их обобщения и выделения сходных признаков. Эмпирическое исследование базируется на непосредственном практическом взаимодействии учёного с изучаемым объектом. Полученное знание здесь фиксируется в форме эмпирического научного факта.


© 2009-2020  lib.ltd.ua