Веб-бібліотека

Калінін Ю.А. Релігієзнавство:

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Матеріалістична концепція релігії. Марксистська релігієзнавча концепція. Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Натуралістична концепція релігії. Соціологічна концепція релігії. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури. Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства. Релігії світу. Родоплемінні культи. Магія. Фетишизм. Анімізм. Тотемізм. Землеробські культи. Шаманізм. Ранні національні релігії. Релігія Стародавнього Єгипту...

Экстрасенсорика

(см. Экстрасенс) - сверхчувственное восприятие информации, минуя обычные органы чувств; включает в себя биолокаци, интровидение, непосредственное знание, автоматическое письмо, проскопию, ретроскопию, телепатию, ясновидение и некоторые другие явления (см. также парапсихология).


© 2009-2020  lib.ltd.ua