Веб-бібліотека

Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства:

Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...

Экология

(гр. дом учение) - область знания, изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей средой (в том числе с другими организмами и сообществами). Экология традиционно рассматривается как часть биологии. (См. Биология, Среда окружающая). Она включает экологию особей, экологию популяций, экологию сообществ. В составе экологии рассматривают также экологию растений, экологию животных, эволюционную экологию (исследующую экологические аспекты эволюции) и общую экологию (изучает наиболее общие закономерности взаимоотношений организмов и среды). Формирование новой комплексной экологии, включающей элементы естественных, общественных и технических наук, ещё не закончилось.


© 2009-2020  lib.ltd.ua