Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

ЭГОЦЕНТРИЗМ

склонность считать себя центром универсума. Пиаже и Клапаред установили, что эгоцентризм - это нормальная стадия в эволюции характера ребенка от четырех до шести лет, посредствующее звено между полным эгоизмом, свойственным младенчеству, и более сильной социальной установкой подросшего ребенка. Следовательно, термин не несет в себе сугубо пренебрежительный смысл, кроме тех случаев, когда он применим к взрослому человеку, у которого эгоцентризм в принципе должен быть "пройденным этапом".


© 2009-2020  lib.ltd.ua