Веб-бібліотека

Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства:

Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...

ЭББИНГАУС (EBBINGHAUS) Герман

(род. 24 янв. 1850, Бармен - ум. 26 февр. 1909, Галле) - нем. психолог; с 1905 - профессор; в основном работал в области психологии внимания; представитель "психофизического параллелизма" с некоторыми элементами материализма. Осн. произв.: "AbriЯ der Psychologie", 1908 (рус. пер. "Очерк психологии", 1911).


© 2009-2020  lib.ltd.ua