Веб-бібліотека

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин:

Етика як сукупність знань про мораль та поведінку. Етика, етикеті мораль. Визначення понять «етика» та «етикет». Розвиток системи норм поведінки. Мораль та моральність. Роль звичок. Норми моралі. Діловий протокол. Протокол як форма ієрархічного порядку. Основні принципи ділового протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Економічна етика. Основи економічної етики. Зміни в економічних системах і стилях управління. Норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника. Етичні засади бізнесу. Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. Етичні проблеми сучасного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу. Постулати бізнес-етики...

ВУНДТ (WUNDT) Макс

(род. 29 янв. 1879, Лейпциг - ум. 31 окт. 1963, там же), сын Вильгельма Вундта - нем. философ, профессор в Тюбингене с 1929. Представитель нем. идеализма, система которого построена гл. о. на метафизически понимаемых философских взглядах Фихте и Канта. Осн. произв.: "Geschischte der griechischen Ethik", 2 Bde., 1908-1911; "Griechische Weltanschauung", 1910; "Staatsphilosophie", 1923; "Kant als Metaphysiker", 1924; "Deutsche Schulmetaphysik", 1939; "Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklдrung", 1945; "Hegels Logik und die moderne Physik", 1949; "Untersuchungen zur Metaphysik des Aristoteles", 1953.


© 2009-2020  lib.ltd.ua