Веб-бібліотека

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття:

Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу. Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст. Особливості художньої культури XX ст. Нове в художній мові авангарду. Париж - батьківщина авангарду. Вплив примітивізму на мистецтво авангарду. Значення примітивізму для розвитку авангарду. Анрі Руссо - засновник примітивізму. Примітивізм в українському мистецтві. Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва. Основні принципи фовізму. Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму. Кубізм - нова ера в живописі. Нова концепція станкового живопису в кубізмі. Три періоди розвитку кубізму. Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст...

ВСЕБЕ

материальная реальность, существующая независимо от нас. "Вещь в себе", по Канту, - это материя, лежащая у истока наших ощущений. Она противостоит феномену, представлению, зависящим от нашего ума. Фихте различает вещь в себе (in sich) и абсолютную жизнь размышляющего духа в себе (in sich), т.е. "внутри себя"; в одном случае речь идет об объективном "в себе", в другом - о "в себе", совпадающем с абсолютным опытом субъекта. Гегель, а вслед за ним Сартр и современная философия, противопоставляют "в себе" (вещь) и "для себя" (человеческое существование). Характеристика "в себе" обозначает неизменность, весомость материи; "для себя" - подвижность и свободу.


© 2009-2020  lib.ltd.ua