Веб-бібліотека

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості...

ВОЗМОЖНОСТЬ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

- соотносительные, "полярные" друг другу категории, отражающие две ступени становления и развития всякого объекта. Возможность есть что-то фактически существующее, это тенденция, которой противостоят одна или несколько других тенденций. Возможность может реализоваться, а может сойти на нет. Действительность есть нечто уже осуществленное, ставшее фактом; если одна возможность (тенденция) становится действительностью, то другая, противоположная возможность либо не реализуется вовсе, либо реализуется частично. Возможность и действительность не существуют друг без друга, и при определенных условиях возможность переходит в действительность. Возможность может быть формальной и реальной в зависимости от наличия или отсутствия условий для превращения ее в действительность.


© 2009-2020  lib.ltd.ua