Веб-бібліотека

Комова М.В. Складання ділових документів:

Стилі сучасної української мови. Мовна норма. Загальна характеристика функціональних стилів. Науковий стиль. Офіційно-діловий стиль. Жанроструктурні різновиди офіційно-ділового стилю. Специфіка мовних засобів офіційно-ділового стилю. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Лексичні засоби стилістики ділових та інформаційних документів. Основні типи лексики за формою Вживання в системі функціональних систем. Стилістичні опозиції в лексичній системі мови. Сполучуваність слова. Багатозначність. Тропи. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Іншомовні слова. Неологізми. Застарілалексика. Діалектизми. Жаргонізми. Тірофесіоналізми. Терміни. Морфологічні засоби стилістики ділових та інформаційних документів...

ВИССАРИОН НИКЕЙСКИЙ

(ок. 1403-1472) - визант. церк. деятель, ученый, гуманист, с 1437 - архиепископ Никейский. Считал религ. унию с католич. церковью необходимой для совместной борьбы с турками. После провала Флорентийской унии (1439), к-рая была отвергнута почти всем духовенством и народом, эмигрировал в Италию, где, перейдя в католичество, получил сан кардинала. После падения Константинополя (1453) пытался организовать крест, поход против турок. Знаток и переводчик др.-греч. лит-ры, В. Н. много сделал для пропаганды античной культуры, особенно философии Платона.


© 2009-2020  lib.ltd.ua