Веб-бібліотека

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія:

Загальна геологія. Основні відомості про Землю. Сучасні уявлення про Землю. Земля - планета Сонячної системи. Походження Землі. Будова й фізичні властивості Землі. Мінерали - складова земної кори. Хімічний склад земної кори. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі. Діагностичні ознаки мінералів. Найпоширеніші мінерали. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Магма й утворення магматичних порід. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм. Класифікація магматичних гірських порід. Вивітрювання порід (гіпергенез). Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Продукти вивітрювання. Робота вітру. Вітри й вітрові процеси. Руйнівна робота вітру. Транспортна діяльність вітру. Акумулятивна робота вітру...

ВИКИТАРУЧИ

вьет. будд. школа, основанная в 580 выходцем из Южн. Индии Винитаручи. Перебравшись через Цент. Азию в Китай, он в 562 прибыл в столицу Чаньань, к-рую покинул через 12 лет в связи с антибудд. преследованиями. Он был учеником третьего "патриарха" школы чань Сэн Цаня, к-рый посоветовал Винитаручи отправиться на юг. Нек-рое время он провел в Гуанчжоу, где перевел две сутры с санскрита на вэньянь. На территории нынешнего Сев. Вьетнама Винитаручи оказался в 580: он обосновался в пагоде Фапван в Луилау - крупном будд. центре региона. Умер Винитаручи в 594. Преемственность наставников его школы прослеживается до 1213. За это время сменилось 19 "поколений" наставников. С. А. Благов


© 2009-2020  lib.ltd.ua