Веб-бібліотека

Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства:

Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...

Вещество

- по своему значению, сущности близко понятию материя, но неравнозначно ему полностью. Если с понятием, словом материя преимущественно связываются представления о грубой, инертной, мертвой действительности, в которой господствуют исключительно механические законы, то вещество является "материалом", который
 
 
благодаря получению формы вызывает мысли об оформ-ленности, жизненной пригодности, облагораживании.


© 2009-2020  lib.ltd.ua