Веб-бібліотека

Сирохман I. В. та ін. Товарознавство продовольчих товарів:

Споживні властивості харчових продуктів. Основні речовини харчових продуктів та їх властивості. Якість продовольчих товарів. Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-імпортних продовольчих товарів. Зберігання продовольчих товарів в роздрібній торговельній мережі і вимоги до їх якості. Зерноборошняні товари. Хімічний склад зерна. Крупи. Борошно. Показники якості та дефекти крупів і борошна. Пакування, маркування, транспортування та зберігання крупів і борошна. Макаронні вироби. Хлібобулочні вироби. Плодоовочеві товари. Фактори, що впливають на хімічний склад та властивості плодів і овочів...

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Основи стандартизації. Державна система стандартизації України. Загальні відомості про стандартизацію. Основні терміни та їх визначення з стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в Україні. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації. Рада стандартизації. Технічні комітети стандартизації. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації. Об'єкти стандартизації. Стандарти та їх застосування. Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів. Порядок застосування стандартів. Застосування стандартів у технічних регламентах...

ВЕРОЯТНОСТЬ

- степень (мера) возможности, точное определение которой задается в аксиоматическом исчислении вероятностей, впервые построенным русским математиком А.Н. Колмогоровым. Имеет несколько содержательных интерпретаций, каждая из которых удовлетворяет аксиоматическому определению вероятности. Это: 1) вероятность как значение частоты (или предела частоты) появления какого-либо определенного события среди класса других событий (Р. Мизес, Г. Рейхенбах); 2) вероятность как степень объективной возможности наступления некоторого события (степень его предрасположенности к этому) при реализации определенной ситуации (М. Смолуховский, В. Гейзенберг, К. Поппер); 3) вероятность как логическое отношение между высказываниями, как степень частичной выводимости одного из другого (в частности, как степень подтверждения некоторой гипотезы эмпирическими данными) - Р. Карнап и др.; 4) вероятность как степень уверенности рационального субъекта в наступлении какого-либо события или в истинность какой-либо гипотезы (Л. Сэвидж, Бруно дс Финетти). Каждая из этих интерпретаций является законной, так как удовлетворяет исчислению вероятностей. (См. возможность, интерпретация, случайность).


© 2009-2020  lib.ltd.ua