Веб-бібліотека

Оснач О.Ф. Товарознавство:

Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович

(1888-1946) - один из лидеров обновленч. движения в православии, возникшего в 1922 и называвшего себя "Живой церковью". После раскола "Живой церкви" В. возглавил обновленч. "Союз общин древлеапостольской церкви" (СОДАЦ), к-рый осудил контрреволюц. деятельность патриарха Тихона и его сторонников, провозгласил лояльное отношение к Сов. гос-ву, призвал духовенство и верующих руководствоваться принципами "христ. социализма". В. был сторонником модернизации вероучения и культа православия.


© 2009-2020  lib.ltd.ua