Веб-бібліотека

Калінін Ю.А. Релігієзнавство:

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Матеріалістична концепція релігії. Марксистська релігієзнавча концепція. Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Натуралістична концепція релігії. Соціологічна концепція релігії. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури. Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства. Релігії світу. Родоплемінні культи. Магія. Фетишизм. Анімізм. Тотемізм. Землеробські культи. Шаманізм. Ранні національні релігії. Релігія Стародавнього Єгипту...

ВЧУВСТВОВАНИЕ

термин психологии иск-ва и эстетики, означающий перенесение на предмет вызываемых им чувств и настроений (напр., переживаемые человеком при восприятии к.-л. пейзажа чувства грусти или радости проецируются в данный пейзаж и воспринимаются как его свойства - "грустный" или "весёлый" пейзаж и т. п.). Понятие В. было впервые изложено Ф. Т. Фишером (1887) и стало основным принципом эстетики у Т. Липпса, определявшего В. как "объективированное самочувствие". Оно получило широкое распространение в теории искусства нач. 20 в. (Вернон Ли, В. Воррингер и др.) и нередко истолковывалось в субъективно-идеалистическом духе.


© 2009-2020  lib.ltd.ua