Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

ВАСУБАНДХУ

(OK. 320-400 или неск. позднее), инд. философ-буддист. Брат Асанги. Сначала разделял взгляды вайбхашики - одной из школ хинаяны, потом стал приверженцем махаяны, явившись одним из учителей школы йогачара. Гл. соч. "Абхидкармакоша" - компендий системы вайбхашики и хинаяны вообще (обнаружена в переводе на кит. яз.). Став приверженцем школы йогачара, В. написал множество самостоят. работ и комментариев на соч. Майтреи и Асанги, в т. ч. изложение филос. учения йогачара - "Виджнаптиматратасиддхи" и др. Для В. характерен интерес к проблеме наименований (оказал влияние на логич. исследования школы).


© 2009-2020  lib.ltd.ua