Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

Универсалии

(от лат. universalis - общий, относящийся к целому) - категории, в которых фиксируются наиболее общие характеристики объекта или субъекта, например, "человек", "общество", "сознание", "истина" и многие другие.


© 2009-2020  lib.ltd.ua