Веб-бібліотека

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови:

Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

ТРЕВОГА

неопределенный страх. В отличие от страха, который всегда страх "чего-то", тревога не относится ни к какому конкретному объекту, поэтому для нее характерно общее и более глубокое беспокойство, когда затронута вся психика человека. Так, тревожный страх смерти сам по себе чрезвычайно размыт и не сопровождается никаким четким представлением, а лишь чувством поражения и "окончания" всех наших представлений (Гегель). В экзистенциалистской философии слово "тревога" приобрело значение "метафизического беспокойства", которым пропитаны индивидуальные страдания человека. Она дает представление об иррациональности нашего положения и об абсурдности нашей жизни.


© 2009-2020  lib.ltd.ua