Веб-бібліотека

Муромцева Ю.І. Демографія:

Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ

(от греч. trauma повреждение) - появляющийся в результате повреждения или глубоких переживаний; травматические неврозы, или психоневрозы, - тяжелые нервные расстройства, наступающие в результате телесных или психических травм и протекающие в основном в виде неврастении, ипохондрии, истерии или их смешанных форм (см. Глубинная психология).


© 2009-2020  lib.ltd.ua