Веб-бібліотека

Федорченко В.К. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні:

Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій. Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції (1917-1920 pp.). Підготовка кадрів екскурсоводів у дорадянський період. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття. Створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів. Екскурсійна діяльність наукових установ. Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні...

ТРАНССЕКСУАЛ

человек, испытывающий глубокое и постоянное смещение между своим физиологическим полом и приписанным гендерам. Иногда возникает желание изменить физиологический пол с тем, чтобы он совпал с направлением субъективных ощущений гендерной идентичности. Термин "транссексуал" был внедрен в 1953 г.


© 2009-2020  lib.ltd.ua