Веб-бібліотека

Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа:

Митна справа як важлива складова зовнішньоекономічної політики України. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі. Вплив митного регулювання на економіку країни. Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа в Україні. Організація митної справи в Україні. Функції митної служби. Органи державного регулювання митною справою. Діяльність митних органів України на сучасному етапі. Контрольні питання:. Митний тариф як інструмент економічної політики держави. Зміст і функції митних тарифів. Структура Митного тарифу України. Види мита. Застосування ставок мита. Аналіз використання тарифних методів регулювання в Україні...

Пивовар С. Ф. та ін. Всесвітня історія XX століття: Світ на початку XX ст. Революційні події у світі на початку XX ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX - на початку XX ст. Перша світова війна. Революція і громадянська війна в Росії (1917-1920 pp. Країни Європи і США у міжвоєнний період. Встановлення тоталітарних режимів у ряді країн Європи. Міжнародні відносини напередодні другої світової війни. Друга світова війна. Політика «холодної війни» у міжнародних відносинах. Світ у повоєнний період. Країни Азії і Африки (1945-1990 pp. Радянський Союз у 1945-1991 pp. Хронологічна таблиця...

Трансцендентальное

(нем. transzendental от лат. transcendere - переходить, переступать)
Один из важнейших терминов кантовской философии. Кант употребляет его
в двух смыслах. В первом и основном смысле Кант называет
трансцендентальными те исследования или представления, которые
способствуют объяснению возможности априорного синтетического
познания (напр. "трансцендентальная эстетика" - это учение о
чувственности в аспекте истолкования возможности априорного
синтетического познания в этой области). Второй более традиционный во
времена Канта (и своего рода шлейф его докритической философии) смысл
слова "трансцендентальный" в критических сочинениях - имеющий
отношение к вещам вообще (этот аспект понятия связан с соответствующим
схоластическим термином "трансценденталия"; напр. "трансцендентальная
идеальность пространства" означает неприменимость пространственных
определений к вещам безотносительно их данности нам).
Трансцендентальное применение понятий, упускающее из виду различие
между вещами для нас и вещами вообще, противопоставляется Кантом
трансцендентному употреблению, сознательно переступающему границы
возможного опыта.


© 2009-2020  lib.ltd.ua