Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

ТОТ, Джехути

- в др.-епш. мифологии - бог пуны, мудрости, письма и счета, покровитель библиотек и архивов, творец св. книг. На загробном суде Осириса ведет запись деяний умершего, охраняет его и сопровождает в царство мертвых. Т. изображался в виде человека с головой ибиса. Центр культа - г. Гермаполь.


© 2009-2020  lib.ltd.ua