Веб-бібліотека

Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа:

Митна справа як важлива складова зовнішньоекономічної політики України. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі. Вплив митного регулювання на економіку країни. Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа в Україні. Організація митної справи в Україні. Функції митної служби. Органи державного регулювання митною справою. Діяльність митних органів України на сучасному етапі. Контрольні питання:. Митний тариф як інструмент економічної політики держави. Зміст і функції митних тарифів. Структура Митного тарифу України. Види мита. Застосування ставок мита. Аналіз використання тарифних методів регулювання в Україні...

ТОМИЗМ

- доминирующее течение в католич. философия. Было основа") Фомой Аквинским, от имени к-рого и получило свое название (ро латыни Фома - Thomas). Католицизм использовал идеи Т. в борьбе против науки Нового времени. Реформация и бурж. революции привели к кризису католич. идеологии в целом и к упадку Т. Во вт. пол. 19 в. начинается возрождение Т. в форме неосхоластики я неотомизма.


© 2009-2020  lib.ltd.ua