Веб-бібліотека

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002):

Основні проблеми світу після другої світової війни. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі. Особливості політичного розвитку. Соціал-реформістська модель організації суспільства: становлення та криза. Неоконсерватизм: суть та особливості. Розпад колоніальної системи та модернізація країн третього світу. Науково-технічний прогрес та постіндустріальне суспільство. Глобальні проблеми сучасності. Міжнародний тероризм як планетарна проблема. Провідні країни Європи та Америки. Сполучені Штати Америки. Гаррі Трумен - 33-й президент США. Наслідки другої світової війни для США. Повоєнна реконверсія та економічний розвиток. "Справедливий курс"...

ТЕЛЕПАТИЯ

(от греч. tele - вдаль, далеко и pathos - чувство) - передача мыслей и чувств на расстоянии без посредства органов чувств, т.е. без помощи языка, непроизвольного шепота или каких-либо чувственно воспринимаемых явлений, выражающих внутреннюю жизнь человека. Наука все больше и больше допускает возможность такого процесса.


© 2009-2020  lib.ltd.ua