Веб-бібліотека

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство:

Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...

ТЕХНОКРАТИЯ

- слой высококвалифицированных специалистов (ученые,инженерно-техническая интеллигенция, менеджеры и т.п.), принимающих участие в управлении производством, разработке и осуществлении экономической политики  государства.  Технократы, как  правило,  игнорируют духовно-нравственные основы, что приводит к нарушениям экологии природы и экологии души человека.


© 2009-2020  lib.ltd.ua