Веб-бібліотека

Нісімчук А. С. Педагогіка:

Формування бакалаврів-професіоналів. Педагогіка та педагогічна технологія. Педагогіка та технологія освіти. Технологія формування особистості. Інтенсивні освітні технології. Особистісно орієнтовані технології. Теоретичні основи педагогічної технології. Технологія навчально-пізнавальної діяльності. Дефініції та структура технології навчання. Закономірності та принципи технології навчання. Зміст освіти в національній школі України. Методи навчання у сучасній педагогічній технології. Форми навчання у педагогічній технології. Технологія виховання. Технологія виховання: основні етапи реалізації. Закономірності та принципи технології виховання. Методи виховання у педагогічній технології. Технологія інтелектуальної підготовки бакалавра...

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- множество теоретических и прикладных дисциплин о машинах, механизмах, устройствах и их совокупностях, способных эффективно и надежно осуществлять определенные действия и операции. Основными теоретическими дисциплинами в области технических наук являются теория машин и механизмов, сопротивление материалов, теоретическая механика, системотехника, теория надежности, материаловедение и др. В свою очередь все теоретические и прикладные технические дисциплины сами основаны на использовании определенных физических, химических и биологических законов в своих моделях и расчетах. Важнейшие категории технических наук: машина, механизм, эффективность, надежность, полезность, целесообразность, осуществимость, перспективность. (См. инженерные пауки, технологические науки, техника).


© 2009-2020  lib.ltd.ua