Веб-бібліотека

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:

Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...

Тавтология

- по [12]: 1) определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное; 2) в логике - логическая ошибка в определении понятий, состоящая в том, что определение подменяется изменением словесной формы определяемого понятия - сказуемое лишь другими словами повторяет то, что сказано в подлежащем.
Ситуация возникновения тавтологии служит сигналом непонимания явления, приближения к пределу познания, недостаточности интеллектуального состояния субъекта действия.


© 2009-2020  lib.ltd.ua