Веб-бібліотека

Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни:

ЄВРОПА. Великобританія. Франція. Німеччина. Італія. «Малі» високорозвинені країни Західної Європи. Фінляндія (79). Швеція (82). Норвегія (84). Данія (87). Ісландія (89). Бельгія (90). Нідерланди (94). Люксембург (99). Швейцарія (100). Австрія (104). Інші країни Західної Європи. Ірландія (107). Португалія (110). Іспанія (113). Мальта (123). Греція (124). Центральна і Південно-Східна Європа. Польща (130). Чехія (138). Словаччина (141). Угорщина (144). Румунія (148). Болгарія (153). Країни колишньої Югославії та Албанія. Словенія (160). Хорватія (161). Боснія і Герцеговина (164). Югославія (166). Македонія (168). Албанія (169). ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ. Туреччина. Кіпр. Ліван. Ізраїль. Кувейт...

Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

ТАНТРИЗМ

- религиозно-философское учение древн. Индии, первоначально связанное с культом женских божеств и магическими обрядами, направленными на обеспечение плодородия. В ходе истории под воздействием возникших позднее религий Т. видоизменялся: возник буддийский, шиваистский, шактистский и вишнуистский Т. Характерной чертой для средневекового Т. была его направленность против учения о майе адвайта-вейангм, признание реальности мира и его эволюции из духовного основоначала. Считая тождественным строение микро- и макрокосма, тантристы пытались найти ключ к познанию природы в познании человека. Их учение о человеческом теле (деха вада) содержит в себе немало сведений, позволяющих судить о развитии химии и медицины в древн. и средневековой Индии. Характерно, что психофизические упражнения (садхана) тантристов не связаны с аскетическим отречением от мира. Более того, традиционная религиозная цель "мукти (духовное освобождение) сочетается в них с "бхукти (наслаждением). Важной особенностью Т. является его обращение ко всем индийцам, независимо от касты, пола и возраста. Это обстоятельство было связано с сохранением в Т. ряда существенных черт первобытнообщинной идеологии. Т. оказал большое влияние на развитие инд. философии. В частности, под его воздействием, по-видимому, формировались идеи ранней санкхьи. В новое время влияние Т. испытали на себе Рамакришна, Виве-кананда, Р. Тагор, Гхош и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua