Веб-бібліотека

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні:

Загальні положення митної справи. Історичний розвиток митної справи в Україні. Джерела митної справи. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі. Митні платежі. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація. Технологія митного оформлення товарів. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями. Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України...

ТАНЦУЮЩИЕ БРАТЬЯ

- христ. секта, выделившаяся в меннонитстве (см. Меннониты) в 20-х гг. нынешнего столетия. Весьма вольно трактуя учение Менно Симонса, члены секты на молитв, собраниях прыгают, скачут, кружатся, словно в танце, достигая с помощью таких приемов экстатич. состояния, что наносит серьезный ущерб психике верующих.


© 2009-2020  lib.ltd.ua