Веб-бібліотека

Філософія / За ред. І.Ф. Надольного:

Філософія буття і пізнання. Вступ до філософії та основні етапи її історичного розвитку. Філософія. Специфіка філософського осмислення дійсності. Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Роль філософії у житті суспільства. Історичний розвиток світової філософії. Філософія Стародавньої Індії. Філософія Стародавнього Китаю. Філософія стародавніх Греції і Риму. Середньовічна філософія. Філософія епохи Відродження. Філософія Нового часу. Проблема субстанції у філософії XVII ст. Філософія просвітництва XVIII ст. Німецька класична філософія. Марксистська філософія. Сучасна світова філософія. Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст. Психоаналіз і неофрейдизм. Екзистенціальна філософія...

SYMPOSION

(симпозиум) - у древних греков пиршество, во время которого его участники вели беседы. В соч. Платона "Пир" ("Symposion") в форме таких речей излагается учение об эросе. Работу под таким названием написал также Ксенофонт. С тех пор симпозиум является довольно распространенной формой занятия научными, в т. ч. и философскими, проблемами; см. Эрос.


© 2009-2020  lib.ltd.ua