Веб-бібліотека

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

СВИФТ Джонатан

(1667-1745) - англ. писатель-сатирик, политич. деятель. В памфлете "Сказка о бочке" (1704) высмеял религ. распри между католич., англикан. и кальвинист, пуритан, церквами. Осн. произведение С. "Путешествие Гулливера" (т. 1-2, 1726) представляет собой острую сатиру на политику господств, классов, порядки и нравы совр. ему общества. В "Путешествии Гулливера" в са-тирич. духе изображена также англикан. церковь, осуждаются религ. нетерпимость и фанатизм.


© 2009-2020  lib.ltd.ua