Веб-бібліотека

Злобін Ю.А. Основи екології:

Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...

СВЕРХЧЕЛОВЕК

- представление о совершенном человеке, являющемся таковым не благодаря воспитанию его другими или самовоспитанию, а в силу присущей ему от рождения жизненной силы. Идея сверхчеловека имелась уже у Лукиана; в нем. философии она появилась сначала у Генриха Мюллера под названием "богочеловек", затем у Гердера, Гиппеля, Пауля; для Гёте человек, по-видимому, есть только "бросок к высшей цели"; близкого к этому взгляда придерживался и Ницше.


© 2009-2020  lib.ltd.ua