Веб-бібліотека

Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури:

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби Української революції...

СУПЕРНАТУРАЛИЗМ

(от лат. super сверху и natural is - природный) - такое направление мысли, которое допускает наличие сверхприродной и даже сверхразумной действительности. Эта действительность должна познаваться или посредством особой функции духа (веры, предчувствия, духовной интуиции, экстаза), или при помощи превосходящего наше понимание источника познания - откровения. Противоположность - натурализм, а также рационализм.


© 2009-2020  lib.ltd.ua