Веб-бібліотека

Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці:

Правові та організаційні основи охорони праці. Зміст поняття «охорона праці». Соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці». Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці. Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту...

СУБСТАНЦИЯ

В узком смысле вещь в себе, которая характеризуется негеометрической протяженностью, самостоятельностью, самопроницаемостью, самосознанием-связью, довременностью, дорациональностью, ологиченностью, бесструктурностью. С. - абсолют по отношению к ее производным.
Возникает как статистическая детекция виртуального недобытия. С. имперсональна и безлична. Представляет собой сгусток предельных тонических потенциалов.


© 2009-2020  lib.ltd.ua