Веб-бібліотека

Левчук Л. Т. Естетика:

Предмет естетики: історія і теорія проблеми. Предмет естетики: проблема термінології. Предмет естетики: становлення проблематики науки. Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв'язків. Естетична діяльність та її форми. Творчий потенціал людської праці. Людина і суспільні відносини як об'єкти естетичної діяльності. З. Природа в структурі естетичної діяльності. Естетична діяльність і мистецтво. Структура естетичної свідомості. Естетичне почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетичні погляди і теорії. Основні естетичні категорії. Категорії "гармонія" і "міра". Категорії "прекрасне" і "потворне". Категорії "піднесене", "героїчне", "низьке"...

Субстанция

первооснова всего существующего, порождающая все многообразие вещей и явлений мира. Такой первоосновой Фалес считал воду, Гераклит - огонь, Пифагор - число, Анаксагор - гомеомерии, Демокрит - атомы, Гегель - абсолютную идею, а современная наука рассматривает в качестве С. всеобщее взаимодействие.


© 2009-2020  lib.ltd.ua