Веб-бібліотека

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка:

Система освіти в Україні. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в Україні. Теорія навчання (дидактика). Дидактика, її категорії. Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками. Актуальні завдання дидактики. Процес навчання. Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу. Структура процесу учення. Типи навчання. Модульне навчання. Мотиви навчання. Оптимізація процесу навчання...

СУБСТАНЦИЯ

Теософы употребляют это слово в двояком смысле,
определяя субстанцию как ощущаемую и неощущаемую; и, различая
материальную, психическую и духовную субстанции (см. "Судда
Сатва"), на идеальную (т.е. существующую на высших планах) и
реальную субстанцию.


© 2009-2020  lib.ltd.ua