Веб-бібліотека

Хоменко І.В. Логіка для юристів:

Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логічного знання. Міркування і його структура. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку. Логічна форма міркування. Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації. Основні компоненти логічної форми міркувань. Значення логіки для юристів. Контрольні запитання і вправи. Семіотичний характер логіки. Поняття про знак. Види знаків. Семіотика як наука про знаки. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки. Структура значення знака і специфіка мови права. 6. Виміри і рівні знакового процесу. Контрольні запитання і вправи. Логічний аналіз понять. Загальна характеристика поняття. Структура поняття. Види понять...

Субстанциальное тождество

- совпадение в целом без разложения на свои составные части, предполагающее нумерическое единство (не исключающее различия в аспектах, энергиях). При воплощении воли в инобытии предполагается, что инобытие, не делимое на части, нумерично совпадает с волей, хотя и не исключает различия в своих проявлениях - энергиях.


© 2009-2020  lib.ltd.ua