Веб-бібліотека

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин:

Етика як сукупність знань про мораль та поведінку. Етика, етикеті мораль. Визначення понять «етика» та «етикет». Розвиток системи норм поведінки. Мораль та моральність. Роль звичок. Норми моралі. Діловий протокол. Протокол як форма ієрархічного порядку. Основні принципи ділового протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Економічна етика. Основи економічної етики. Зміни в економічних системах і стилях управління. Норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника. Етичні засади бізнесу. Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. Етичні проблеми сучасного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу. Постулати бізнес-етики...

Субъект

(от лат. subjectum - лежащий внизу, находящийся в основе) - первоначально, еще у Аристотеля, понятие эквивалентное субстанции, с середины XVII века приобретает современный смысл, как обозначение психолого-теоретико-познавательного "Я", индивида, противопоставляемого предмету, объекту. Выступает в этом качестве как "субъект познания", "субъект действия"; человек, как носитель каких-либо свойств.


© 2009-2020  lib.ltd.ua