Веб-бібліотека

Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці:

Інформація як продукт і предмет управління об'єктами. Сутність та особливості економічної інформації. Види економічної інформації. Структура і властивості економічної інформації. Інформація як ресурс управління економікою. Сутність інформаційної системи в економіці. Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та функції інформаційної системи управління. Інформаційний процес в управлінні економікою як об'єкт автоматизації. Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Автоматизація документообігу в інформаційній системі. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій...

СТИЛЬ ЖИЗНИ

социально-лсихологич. категория, выражающая определ. тип поведения людей. По со­держанию несколько уже философско-социологич. ка­тегории образ жизни, охватывающей всю жизнедеятель­ность людей в целом, но позволяет сосредоточить вни­мание на субъективной стороне человеч. деятельности, мотивах, формах и ориентации решений, поступком, повседневного поведения индивида, семьи, социальных групп.


© 2009-2020  lib.ltd.ua