Веб-бібліотека

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

Стационарные вероятностные процессы

- класс вероятностных процессов таких, что некоторый случайный (вероятностный) процесс называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не меняются с течением времени, а совместное распределение его величин в разные моменты времени зависит только от разности этих моментов времени, но не от положения этого промежутка на оси времени.


© 2009-2020  lib.ltd.ua