Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

Среда окружающая,

среда обитания - все тела и явления (природные и антропогенные), с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. Среда включает все экологические факторы. Как и при рассмотрении экологических факторов отличают среду абиотическую, биотическую и антропогенную. Синоним: жизненная среда, экологическая среда.


© 2009-2020  lib.ltd.ua