Веб-бібліотека

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій:

Виникнення релігії. предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавнього Єгипту. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Зороастризм. Іудаїзм. Релігії Стародавньої Індії. Індуїзм. Буддизм. Релігія в Стародавньому Китаї. Релігія в Японії. Релігія античного світу. Походження християнства. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Іслам. Нетрадиційні релігії. Секулярні вчення релігійного характеру...

СПИРИТУАЛИЗМ

(от лат. spiritualis - духовный) - термин, употребляемый для обозначения объективно-идеалистич. концепций, рассматривающих дух в качестве первоосновы мира, субстанции, независимой от материи. В совр. иррационалистич. течениях в понятии "С", подчеркивается целостность духовного начала, к-рое не сводимо ни к разуму, ни к нравств. чувству и т. д. Спиритуалистическими являются все без исключения релит, верования.


© 2009-2020  lib.ltd.ua